Kolonie nad Bałtykiem Email

Informuję, że nasza szkoła przy współpracy z BGŻ (Bankiem Gospodarki Żywnościowej) ma możliwość zorganizowania  2-tygodniowych kolonii letnich w Rowach nad morzem w ośrodku Słowińska Perła /www.slowinskaperla.com.pl/ w terminie 16 – 28 sierpnia 2011 r.

Cena kolonii – ok. 950,00 zł. Rodzice dzieci z gminy Nowosolna ew. mogą wystąpić do UG o dofinansowanie w ramach środków na wypoczynek dzieci i młodzieży. Rodzic otrzyma również rachunek niezbędny do  ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszu socjalnego w zakładzie pracy.

Zapisy u pani Jolanty Palczewskiej.