Rekrutacja na rok 2011_2012 Email

Regulamin rekrutacji dzieci

do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach

WORD

 

Regulamin rekrutacji dzieci

do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach

PDF

  

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. M. KONOPNICKIEJ W LIPINACH

WORD

  

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W LIPINACH

PDF

 

Wniosek
o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej
WORD

 

Wniosek
o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej

 PDF