Projekty 2011/12 Email

Imprezy i zajęcia realizowane metodą projektów

Lp.

Tytuł projektu

Zaangażowani uczniowie

n-l koordynator

1

Bezpieczny Internet

Klasy I V- VI

K. Włodarska

2

Prawa dziecka naszymi prawami razem

z Dniem bez przemocy

Wszystkie klasy i  oddziały przedszkolne

A. Chędzelewska, K.Pietraszun

3.

Od abakusa do komputera

koło informatyczne

Ewa Frątczak

4.

Tydzień chleba

0 - VI

Ela Sowa

5.

 

przedszkole

W.Szymczak, J.Góra