Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej 1 Email

Stało się...

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości oddania do użytku sali gimnastycznej przy naszej szkole.
Tutaj można obejrzeć reportaż Łódzkich Wiadomości Dnia,
a tutaj w telewizji TOYA.
Pełną relację filmową zamieścimy w styczniu 2013 roku.

PREZENTACJA - kliknij tutaj

 1 grudnia 2012 roku w nowo wybudowanej sali gimnastycznej zasiedli goście - przedstawiciele województwa, powiatu, okolicznych samorządów, stowarzyszeń, związków zawodowych, gminy Nowosolna, mieszkańcy gminy, rodzice, nauczyciele, uczniowie i dzieci. Po odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor Anna Trzepińska powitała przybyłych gości a prowadzący uroczystość przedstawili historię związaną z budową sali gimnastycznej, zaczynając od przeczytania listu, jaki uczniowie skierowali do Pana Wójta w 2008 roku. Po wystąpieniach znamienitych gości przystąpiono do przecięcia wstęgi. Ksiądz Kanonik Proboszcz naszej Parafii razem z Księdzem Pawłem Stołowskim i Bratem Ireneuszem Bankiewiczem poświęcili salę gimnastyczną. Wójt gminy Tomasz Bystroński oraz przewodnicząca Rady Gminy oddali pierwsze strzały na bramkę. Pani dyrektor wypowiedziała słowa: „salę gimnastyczną uważam za otwartą”.