The Community
Obiady

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej Gminy Nowosolna informuje, że od września 2012r. istnieje możliwość refundacji obiadów dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.  Zainteresowani rodzice powinni zgłosić się do OPS w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Obiady do szkoły od września 2012 dostarcza Firma P.P.H.U „MAS-KOL” Andrzej Piotrowski 95-040 Koluszki, ul. Śląska 2. Koszt pełnego obiadu 5,98 zł.

 
Deklaracja - obiady Email

Do pbrania - deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej