HistoriaEmail

Historia - prezentacja

Nasza szkoła - prezentacja

 
Krótka historia Email

Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Lipinach ma ponad 100 lat. Została założona około 1884 roku. Początkowo mieściła się w trzech budynkach. W 1955 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny, w którym nauka trwa do dnia dzisiejszego. Na jednym z zebrań Komitetu Rodzicielskiego, które odbyło się w listopadzie 1981r. poruszono sprawę nadania szkole imienia. Ponieważ w skład Komitetu Rodzicielskiego wchodzą przede wszystkim absolwenci tej szkoły, dlatego też poczuli się współodpowiedzialni za wybór odpowiedniego patrona. Ze względu na podzielone zdania pozostawiono decyzję Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Szkolnemu. Młodzież szkolna oraz środowisko dokonało wyboru patronki szkoły - Marii Konopnickiej. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 25 maja 1985r. Od tego dnia szkoła ma swój hymn i pieśń sztandarową.

 

Jesteś potrzebny tej ziemi.
Jesteś potrzebny tej ziemi.
Jesteś potrzebny tej ziemi.
Liczy się każdy twój czyn.

W ogniu swych serc wykujemy,
Kształt nadchodzących dni.

Ojczyzna to słowo bez ceny.
Będziemy godnie je nieść.
Młodzi synowie tej ziemi,
Młodzi jak piesń.

Sztandar nas wszystkich jednoczy
Sztandar to symbol i cześć.
Pod tym sztandarem dziś kroczysz
Jemu szacunek i cześć.

 

Od roku 1979 corocznie odbywa się "Dzień Seniora", który jest obecnie tradycyjną uroczystością środowiskową gromadzącą najstarszych mieszkańców naszych okolic.

25 maja 1995 roku szkoła obchodziła dziesięciolecie nadania imienia i tegoż dnia odbył się I Zjazd Absolwentów.

14 października 1996 roku wmurowano tablicę pamiątkową pierwszemu po wojnie kierownikowi szkoły - Panu Józefowi Zabłockiemu oraz zorganizowano II Zjazd Absolwentów, uczniów i wychowanków tego nauczyciela.