Sala gimnastyczna
Listopad 2011 Email

 
Wrzesień 2011 Email

Tak wygląda sala gimnastyczna po wakacjach.

Więcej…
 
Sala gimnastyczna w Lipinach Email

W dn. 17.02.2011 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Firmie, która wygrała przetarg na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach. Budowa, zgodnie z umową,  będzie trwała do marca 2012 r. Uczniowie , nauczyciele i rodzice z ciekawością obserwują przez okna efekty pracy firmy budowlanej. Już wylewane są fundamenty. Teren został zabezpieczony i nie zagraża bezpieczeństwu. Największą niedogodność stanowi  na chwilę obecną brak możliwości  korzystania z boiska szkolnego, chociaż uczniowie już wynegocjowali z pracownikami, że na wakacje boisko zostanie wygrodzone i będzie można przy zachowaniu ostrożności z niego korzystać.  Najważniejsze dla wszystkich jest to, że zaczęło się… jak inne szkoły w naszej gminie będziemy mieli salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. Niektórzy uczniowie   już liczą dni do końca budowy i cieszą się, że jeszcze zdążą przed ukończeniem podstawówki skorzystać z nowej sali.

Anna Trzepińska

Więcej…
 
Budowa sali gimnastycznej Email

W dn. 17.02.2011 r.nastąpiło przekazanie placu budowy Firmie, która wygrała przetarg na budowę sali gimnastycznej. Budowa będzie trwała do lutego 2012 r. Plac budowy zostanie zabezpieczony ogrodzeniem. W celu wyeliminowania zagrożeń należy bezwzględnie przestrzegać następujących postanowień:

  • Zakaz wchodzenia na plac budowy;
  • Zakaz korzystania z boisk do piłki nożnej i siatkówki plażowej;
  • Zakaz poruszania się pieszych po drodze dojazdowej na plac budowy - brama wjazdowa - boisko;
  • Zakaz ruchu pieszych na trasie szkoła - krańcówka MPK i szkoła - osiedle - przez boisko;
  • Zakaz parkowania samochodów należących do rodziców uczniów na terenie posesji. Parkowanie dozwolone wzdłuż ogrodzeniaszkoły;
  • Wszystkich obowiązuje wchodzenie do szkoły przez furtkę i dalej drzwiami frontowymi oraz bezwzględne przestrzeganie znaków ostrzegawczych zainstalowanych przez wykonawcę.

Za utrudnienia przepraszam! 
Dyrektor Szkoły Anna Trzepińska