szostoklasisto
Uwaga - szóstoklasisto Email

W dniu 12 stycznia o godzinie 9.00 rozpoczynamy pisanie Próbnego Sprawdzianu Szóstoklasisty z OPERONEM. Sprawdzian trwa 60 min. Dla uczniów z opiniami o dysleksji czas zostaje wydłużony o 30 min. Powodzenia!

Harmonogram sprawdzianu:

12 stycznia 9.00 - 10.00 sprawdzian - sala 20

13 stycznia - publikacja odpowiedzi do zadań w "Gazecie Wyborczej" oraz na stronach internetowych szkola.operon.pl

Początek marca - prezentacja ogólnopolskich wyników sprawdzianu i udostępnienie raportów szkołom.

 
Raport klasa VI Email

Przedstawiamy Państwu wyniki oraz raporty z dwóch sprawdzianów  próbnych przeprowadzonych w tym roku szkolnym w klasie VI

Wyniki raportu aktualne na dzień: 2011-04-02 (grudzień)

Wyniki raportu aktualne na dzień: 2011-04-02 (marzec)

 
Sprawdzian zewnętrzny Email

Sprawdzian szóstoklasistów

Termnin - 5 kwietnia 2011 r. - wtorek, godz. 9.00

Miejsce - sala gimnastyczna

Do szkoły należy przyjść do godz. 8.20!

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ew. zostawić je w szatni lub w klasie.

Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

 
Wyciąg z procedur organizacji sprawdzianu - ważne dla ucznia Email

Informacja dla ucznia  dotycząca przebiegu sprawdzianu

Prawa i obowiązki ucznia  przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

1. Uczeń zgłasza się na sprawdzian lub każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na sprawdzian/egzamin uczeń  przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Więcej…
 
Rady egzaminatorów Email

Rady egzaminatorów:

  Czytaj uważnie polecenia.

  Dbaj o staranność i estetykę zapisu.

 Dużo czytaj!

  Czytaj ze zrozumieniem (opowiadaj innym o tym, co czytałeś).

 Odpowiadaj dokładnie na pytania.

  Poćwicz wykonywanie działań pisemnych!

  Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi.

  Więcej czytaj, celem utrwalenia poprawnej pisowni, interpunkcji i ortografii.

  Pracuj z tekstem.

 Ćwicz krótkie formy wypowiedzi.

 Ćwicz umiejętność swobodnego wypowiadania własnych sądów, opinii na różne tematy.

 Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.

 Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych (niestaranność jest powodem błędów w obliczeniach).

 Działania matematyczne licz dwa razy.

 Zawsze próbuj rozwiązać zadanie matematyczne - nawet, jeśli wydaje się trudne. Zapisuj każde działanie - każdy punkt może się przydać.

 Jeśli nie jesteś pewny poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co już zostało napisane.

 Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.

 Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu.

  Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.

 Nie bój się sprawdzianu!

 Rady opracowali egzaminatorzy OKE w Krakowie

Przydatne Linki:

http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/0,101861.html - przykładowe testy do ćwiczeń

http://lodzkie.gimnazja.edubaza.pl/mapa.php?pok=17600&pod=2&c1m=182&c1=5 - wykaz łódzkich gimnazjów

 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2